Wat u moet weten over sporeo.be

Deze website biedt u informatie over het gemeentelijk sportbeleid van Overijse.

De rubriek Informatie maakt uw wegwijs in volgende items:
Sporeo bevat de werking en organisatie van het Agentschap Sport en Recreatie (sportdienst), het sportbeleidsplan 2008 – 2013 en reglementen en aanvragen mbt erkenning en subsidiëring.
Bij sportraad vindt u info over het bestuur, statuten&huishoudelijk reglement, kalenderoverzicht van vergaderingen en verslaggeving en aanvragen tot toetreding tot de sportraad.
Opleiding geeft een overzicht van de opleidingen en bijscholingen voor het bestuurstechnisch en het sporttechnisch kader voor de Overijsese sportverenigingen.

Links verwijst naar interessante websites mbt sport.

Nieuwsbrieven bevatten informatie voor de Overijsese sportverenigingen, maar ook burgers kunnen deze informatie raadplegen.

De rubriek Sportclubs geeft een oplijsting van alle sportverenigingen aangesloten bij de sportraad van Overijse. Hier kan je ook doorklikken naar de website van deze sportclubs.

De rubriek Sportinfrastructuur geeft een opsomming van de beschikbare gemeentelijke sportaccommodaties en hun locatie.

De rubriek Activiteiten bevat informatie over onze afdeling sportpromotie met een overzicht van alle sportkampen, sportinitiaties, sportdagen en massasportevenementen. Via deze rubriek kan ook inschrijven op ons sportaanbod.

De rubriek Media illustreert het Overijses sportgebeuren met foto’s en beeldmontages.

Comments are closed.