Bestuur

Werking

De sportraad werd geherinstalleerd op maandag 25 februari 2019.
Sportraad Overijse heeft tot doel het sport- en recreatiegebeuren te bevorderen voor alle inwoners, (sport)verenigingen en organisaties van de gemeente. De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur over het gemeentelijk sportbeleid, stimuleert het overleg en de samenwerking tussen alle betrokken sportactoren. De sportraad heeft 2 organen: een ‘sportplatform’ en een ‘kernbestuur’.

Samenstelling sportraad

Voorzitter: William Charlier

Kernbestuur:
William Charlier  (voorzitter), Marc Beernaert (ondervoorzitter), Kris Neven (secretaris), Myriam Charlier (penningmeester), Marc Gyselinck, Gert Kumps, Sandra Vandenplas,

Sportplatform: de erkende sportverenigingen (met stemrecht) en de andere leden (organisaties, onderwijsinstellingen, niet-erkende sportverenigingen en individuelen). Klik hier voor het overzicht van de leden van het sportplatform.

De schepen van sport en het diensthoofd sport zijn waarnemers (zonder stemrecht)

Adres en communicatie

De sportraad heeft zijn kantoren in de gebouwen van het Agentschap Sport en Recreatie Overijse. Alle briefwisseling gaat naar:

Sportraad Overijse
p.a. Begijntjesbad / Sporeo, Begijnhof 9, 3090 Overijse
tel 02/686 90 20

of via het mailadres: sportraad@overijse.be

Comments are closed.