Bestuur

Werking

De sportraad werd geherinstalleerd op maandag 18 maart 2013 en vertegenwoordigt momenteel 50 sportverenigingen.
De sportraad Overijse heeft tot doel het sport- en recreatiegebeuren te bevorderen voor alle inwoners en sportverenigingen van de gemeente .De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur over het gemeentelijk sportbeleid, stimuleert het overleg en de samenwerking tussen alle betrokken sportactoren Sportverenigingen die aansluiten bij de sportraad, worden stemgerechtigd lid van de algemene vergadering. De algemene vergadering verkiest uit haar leden een raad van bestuur.

Samenstelling sportraad

Voorzitter (waarnemend): William Charlier

Dagelijks Bestuur:
William Charlier  (waarnemend voorzitter), Kris Neven (secretaris) en Roland Vanobbergen (penningmeester)

Raad van Bestuur: de leden van het dagelijks bestuur +
Monique Bauwens, Marc Gyselinck, Sandra Vandenplas, José Vannieuwenhoven en Willy Van Roy.

Algemene vergadering: de aangesloten sportverenigingen en organisaties en deskundigen sport.
De schepen van sport en de directeur agentschap sport&recreatie zijn waarnemers (zonder stemrecht)

Adres en communicatie

De sportraad heeft zijn kantoren in de gebouwen van het Agentschap Sport en Recreatie Overijse. Alle briefwisseling gaat naar:

Sportraad Overijse
p.a. zwembad / sporeo, Begijnhof 9, 3090 Overijse
tel 02/686 90 20 – fax 02/686 90 29

of via het mailadres: sportraad@overijse.be

Comments are closed.