Gemeentelijke erkennings- en subsidiëringsreglementen en toelage voor sportverenigingen

1 – Lidmaatschap sportplatform en gemeentelijke erkenning van sportverenigingen

Iedere sportliefhebber die interesse heeft (en inspraak wenst) in het sportgebeuren van Overijse kan zich aansluiten bij het sportplatform. Het lidmaatschap gaat verder dan alleen maar sportverenigingen. Ook andere verenigingen of organisaties, groepen, (onderwijs)instellingen, bedrijven of individuen kunnen lid worden en op die manier hun stem laten horen en het gemeentebestuur adviseren. Om lidmaatschap aan te vragen, dient jaarlijks  het officiële aanvraagformulier ingevuld te worden (tabblad 2a – zie hieronder).

Sportverenigingen kunnen bijkomend genieten van heel wat gemeentelijke voordelen als deze sportvereniging zijn erkenning aanvraagt bij de gemeente Overijse. Deze erkenning moet jaarlijks aangevraagd worden via het officiële aanvraagformulier (tabblad 2b – zie hieronder). Een sportvereniging die voldoet aan dit erkenningsreglement kan rekenen op volgende voordelen:

  • Recht om gemeentelijke subsidies aan te vragen (zie 2)
  • Recht om gemeentelijke toelage aan te vragen (zie 3)
  • Gratis gebruik maken van uitleenreglement (zie 4)
  • Ontvangen van een kopieertoelage van € 40,00
  • Stemrecht in het sportplatform
  • Goedkopere tarieven en voorrang bij huur van gemeentelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur
  • Gratis gebruik van gemeentelijke vergaderzalen

Het reglement voor gemeentelijke erkenning van sportverenigingen kan je hier terugvinden: reglement ter gemeentelijke erkenning

Het aanvraagformulier voor lidmaatschap sportplatform en gemeentelijke erkenning vind je hier (www.sporeo.be/informatie/sporeo/aanvragen). Dit formulier dient jaarlijks voor 1 oktober bezorgd te worden aan sport@overijse.be.

 

2 – Gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen

Erkende sportverenigingen (= sportverenigingen die voldoen aan het erkenningsreglement – zie 1) kunnen beroep doen op twee verschillende gemeentelijke subsidiereglementen voor de financiële ondersteuning van de werking van hun vereniging. Dit betreft:

  • Het jeugdsubsidiereglement voor sportverenigingen (voor de extra ondersteuning van sportverenigingen met een jeugdwerking) (Subsidiereglement ter kwaliteitsverhoging van jeugsportbegeleiders en -coördinatoren).
    Dit reglement is alleen voor sportverenigingen met een jeugdwerking die ook aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Het stimuleren van hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren staat in dit reglement centraal.

Om subsidies te ontvangen, dienen sportverenigingen jaarlijks het geïntegreerde aanvraagformulier voor sportclubsubsidies in te vullen dat hier gedownload kan worden (www.sporeo.be/informatie/sporeo/aanvragen). Dit aanvraagformulier dient jaarlijks voor 1 oktober bezorgd te worden aan sport@overijse.be. Het bundelt de aanvraag voor de algemene subsidies en de jeugdsubsidies.  In dit aanvraagformulier moet de sportvereniging heel wat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens invoeren. Op basis van deze gegevens krijgt de sportvereniging punten. Hoe meer punten verzameld worden, hoe meer subsidies de sportvereniging ontvangt. Opgepast: soms worden ook bewijsstukken opgevraagd.

 

3 – Gemeentelijke toelage voor aankoop van bekers, trofeeën en druiven

Erkende sportverenigingen die lid zijn van het sportplatform  kunnen een toelage krijgen tot maximum  € 250,00 voor de aankoop van bekers, trofeeën of druiven. De modaliteiten vind je terug in het  toelagereglement bekers en trofeeën voor sportverenigingen.

Deze toelage kan gewoon via mail aangevraagd worden aan sport@overijse.be met als bewijsstuk de factuur van de aankoop.

 

4 – Uitleenreglement voor sportverenigingen

Erkende sportverenigingen kunnen via de sportdienst ook gratis projectiemateriaal (projector + scherm) en een geluidsinstallatie uitlenen. Voor de modaliteiten verwijzen wij door naar het uitleenreglement: projectiemateriaal en geluidsinstallatie

Indien u de bovenstaande pdf’s niet kan lezen op uw computer,
download dan gratis Acrobat Reader

Comments are closed.