Reglementen erkenning, subsidiëring en bekertoelage

Reglementen erkenning, subsidiëring en bekertoelage

Erkenning en subsidiëring: de Vlaamse Regering subsidieert de gemeentebesturen voor het voeren van een lokaal sportbeleid indien ze voldoen aan het decreet van 6 juli 2012.
Het gemeentebestuur van Overijse voldoet aan de decretale voorwaarden en ontvangt subsidies voor de ondersteuning van de sportverenigingen, voor een activeringsbeleid voor levenslange sportparticipatie en voor een beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen.

Alleen door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor twee vormen van subsidies:
De subsidie voor de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen  heeft tot doel de erkende sportverenigingen te ondersteunen en te stimuleren tot kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de clubleden en van de clubwerking.
De subsidie voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en coördinatoren is zeer specifiek voor erkende sportverenigingen met jeugdwerking en aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfedeatie. Hierbij staat het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren centraal.

Voor de erkenning en subsidiëring zijn dus 3 reglementen van toepassing:

Reglement gemeentelijke erkenning sportvereniging

Subsidies voor de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen

Subsidies voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en coördinatoren

Toelage voor aankoop bekers: de gemeenteraad van 27 september 2011 besliste om toelagen te voorzien voor de aankoop van bekers, trofeeën, medailles, bloemen of druiven voor sportclubs aangesloten bij de sportraad en voor zover ze betrekking hebben op de organisatie van sportmanifestaties op het grondgebied van Overijse. Voorwaarden: zie reglement
Toelagereglement bekers en trofeeën voor sportclubs

Uitleenreglement

In november 2015 werd er een nieuw uitleenreglement opgesteld voor het projectormateriaal en de geluidsinstallatie van de sportraad. Via onderstaande link kan u het document raadplegen.

Uitleenreglement: projectormateriaal en geluidsinstallatie

 

Indien u de bovenstaande pdf’s niet kan lezen op uw computer,
download dan gratis Acrobat Reader

Comments are closed.