Sportadministratief dossier en subsidiëring

Dit onderdeel licht toe hoe het sportadministratief dossier, samen met de subsidiëring voor de kwalitatieve uitbouw van sportprestaties (voorheen allemaal geïntegreerd in de subsidieaanvragen) net in elkaar zit.

Dit dossier bestaat uit twee verschillende delen, namelijk het sportadministratief dossier en het subsidiedossier. Elk van deze delen bevatten twee niveaus.

Toelichting sportadministratief dossier

  • Wat?

Het dossier omvat twee aanvragen, namelijk de aanvraag tot lidmaatschap sportplatform (sportraad) en de aanvraag tot gemeentelijke erkenning voor sportverenigingen

  • Wie?

Iedere inwoner van Overijse of iedere vereniging met interesse in de gemeentelijke sportbeleving mag een aanvraag van lidmaatschap tot het sportplatform indienen. De gemeentelijke erkenning kan alleen ingediend worden door sportverenigingen.

  • Wanneer?

De periode waarop de aanvragen ingediend kunnen worden, loopt van 1 september tot 1 oktober. Deze periode keert ieder jaar opnieuw terug.

  • Waar?

Het dossier kan enkel digitaal ingediend worden bij de gemeentelijke sportdienst via sport@overijse.be

  • Waarom?

Met een lidmaatschap tot het sportplatform krijg je inzicht over hoe de gemeente het sportaanbod uitbouwt. Erkende sportverenigingen hebben hiertoe het extra voordeel dat zij stemgerechtigd zijn. Verder heeft een gemeentelijk erkende sportvereniging ook nog de mogelijkheid om subsidies aan te vragen (conform het subsidiereglement van de gemeente), recht op de jaarlijkse kopieertoelage van €40, een goedkoper tarief en voorrang bij het huren van gemeentelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuren, gratis gebruik van de gemeentelijke vergaderzalen, een toelage bij de aankoop van bekers, trofeeën of druiven (conform het gemeentelijke reglement) en kunnen zij gratis de geluidsinstallatie of projector lenen (conform het uitleenreglement)

Toelichting subsidiëring voor sportprestaties

  • Wat?

Het dossier omvat twee aanvragen, namelijk de aanvraag tot het verkrijgen van subsidies ter kwalitatieve uitbouw van de sportwerking de aanvraag tot het verkrijgen van subsidies voor de jeugdsportwerking van de sportverenigingen.

  • Wie?

Iedere sportvereniging die gemeentelijk erkend wordt kan een aanvraag indienen om subsidies te krijgen. Hiervoor moet ook de gemeentelijke erkenning vanuit het sportadministratief dossier aangevraagd zijn.

  • Wanneer?

De periode waarop de aanvragen ingediend kunnen worden, loopt van 1 september tot 1 oktober, gelijk met de rest van het sportadministratief dossier. Deze periode keert ieder jaar opnieuw terug.

  • Waar?

Het dossier kan enkel digitaal ingediend worden bij de gemeentelijke sportdienst via sport@overijse.be

  • Waarom?

Subsidiëring kan een sportvereniging helpen bij het uitbouwen van hun werking. Via het gemeentelijke reglement voor subsidiëring berekent de sportdienst jaarlijks welke verenigingen er subsidies toegekend krijgen en hoeveel deze bedragen (afhankelijk van een aantal factoren). Subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door erkende sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in het subsidiereglement.

Comments are closed.