Jaarlijkse aanvragen voor sport

Dit is een info- en doorverwijspagina naar alle secties van aanvragen binnen het kader van sport bij gemeente Overijse. Opgelet! Dit betreft geen aanvragen van sportevenementen op gemeentelijk grondgebied.

Types van aanvragen

De jaarlijkse aanvragen kunnen onderverdeeld worden in twee grote delen. Het eerste deel omvat de accommodatieaanvragen met als onderverdeling zomeraanvragen (niveau A) en seizoensaanvragen (niveau B). Het tweede deel omvat de aanvraag tot lidmaatschap bij het sportplatform (niveau A), de aanvraag tot gemeentelijke erkenning (niveau B) voor sportverenigingen en de subsidieaanvragen (niveau C) met aanvullend ook de jeugdsportsubsidies (niveau D).

Voorwaarden en bepalingen

Om aanvragen geldig in te kunnen dienen, bestaan een aantal voorwaarden waaraan steeds voldaan moet worden.

  • Niet meer dan één enkele aanvraag per organisatie indienen.

Per aangevraagd onderdeel mag er namens jouw organisatie (of jezelf indien het individuele aansluiting tot het sportplatform betreft) slechts één exemplaar ingediend worden. Bij meervoudig indienen van een aanvraag worden alle ontvangen exemplaren ongeldig verklaard.

  • Enkel indienen binnen de voorziene periode.

Alle jaarlijkse aanvragen hebben steeds een startdatum en een deadline. Vroege zendingen worden geweigerd en laattijdige zendingen kunnen gesanctioneerd worden. Afhankelijk van het type van de aanvraag kan dit zwaar doorwegen.

  • Een aanvraag is geen automatische bevestiging, noch goedkeuring.

Jaarlijkse aanvragen worden nooit automatisch goedgekeurd of bevestigd. In de eerste plaats zal de ontvangst bevestigd worden, daarna de inhoud van de aanvraag, mits eventuele aanpassingen van de sportdienst indien noodzakelijk.

  • Indienen kan alleen via de sportdienst.

Tenzij in het aanvraagformulier zelf anders vermeld, moeten deze steeds ingediend worden bij de Overijsese sportdienst. Indienen via andere instanties maakt de aanvraag altijd volledig ongeldig.

  • Indienen van aanvragen kan uitsluitend digitaal.

Om aanvragen deftig in te dienen, stel je een e-mail op en stuur je de nodige documenten (inclusief ondersteunende documenten tot jouw aanvraag) mee als bijlage. Stuur het aanvraagformulier zelf nooit door als ingescande print, foto, screenshot, pdf of iets gelijkaardig. Enkel het formulier zoals die op deze website staat is geldig.

  • Enkel het officiële, digitale invulformulier is geldig.

Tenzij anders gevraagd is enkel een aanvraagformulier van deze website geldig. Zelfgemaakte documenten, uurroosters, schema’s e.d. worden, tenzij gevraagd als ondersteunende bijlage tot de aanvraag, nooit aanvaard.

  • Enkel de geregistreerde aanvrager mag het dossier afhandelen

De geregistreerde aanvrager is de persoon van wie de gegevens genoteerd staan op de introductiepagina van het aanvraagformulier. Het is met die persoon dat de administratie rond de aanvraag afgehandeld dient te worden. Inmenging van een derde persoon kan gevolgen hebben voor de geldigheid van de aanvraag.

  • Alle specifieke bepalingen per aanvraag blijven ook steeds geldig.

Per aanvraagformulier zijn er bijkomende voorwaarden en bepalingen die aansluiten op deze lijst. Ook deze dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden.

 

Comments are closed.