Aanvraagformulieren erkenning en subsidiëring sportclubs

Toelichting

Sportverenigingen die willen genieten van de voordelen van aansluiting bij de sportraad of erkenning en subsidiëring door de gemeente Overijse dienen hiertoe jaarlijks de nodige documenten en bewijsstukken te bezorgen.  Deze documenten dienen ieder jaar in het bezit te zijn van Sporeo vóór 1 oktober.
Deze deadline wordt strikt toegepast volgens het volgende principe “te laat = geen subsidies = meer subsidies voor de clubs die wel tijdig alles indienden”.

Werkwijze

  1.    Download (hier) het geïntegreerde aanvraagdocument
  2.    Vul in en verzamel indien nodig de eventuele bewijsstukken
  3.    Verstuur alles digitaal via e-mail naar sportdienst@sporeo.be

Gelieve bij het verzenden van het document de naam van uw sportclub in de documentnaam te integreren.

De procedure voor aansluiting bij de sportraad en erkenning en subsidiëring is conform de goedgekeurde subsidieregelementen sport van de gemeente Overijse en de statuten van sportraad Overijse.

 

Comments are closed.