Jaarlijkse aanvragen voor sport

1 – Lidmaatschap sportplatform en gemeentelijke erkenning

Lidmaatschap van het sportplatform en de gemeentelijke erkenning van een sportvereniging dien je jaarlijks opnieuw aan te vragen. Voor de voordelen hiervan, meer info en het reglement klik je op deze link (www.sporeo.be/informatie/sporeo/reglementen)

Het aanvraagformulier voor lidmaatschap van het sportplatform en gemeentelijke erkenning, kan hier gedownload worden: aanvraagformulier lidmaatschap sportplatform en gemeentelijke erkenning. Dit aanvraagformulier dient jaarlijks voor 1 oktober bezorgd te worden aan sport@overijse.be. 

Opgelet! Het lidmaatschap voor het sportplatform vereist enkel dat tabbladen 1 en 2a ingevuld worden. Tabblad 2b mag enkel ingevuld worden door sportverenigingen die gemeentelijk erkend wensen te worden (en voldoen aan het gemeentelijke erkenningsreglement).

 

2 – Gemeentelijke algemene subsidies en jeugdsubsidies voor sportverenigingen

Ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging en ter kwaliteitsverhoging van hun jeugdsportbegeleiders en coördinatoren kan een erkende sportvereniging ook gemeentelijke subsidies aanvragen. Meer informatie hierover en de subsidiereglementen kan je terugvinden via deze link (www.sporeo.be/informatie/sporeo/reglementen).

Het aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze algemene subsidies en jeugdsubsidies kan je hier downloaden: aanvraagformulier subsidies sportverenigingen. Dit aanvraagformulier dient jaarlijks voor 1 oktober bezorgd te worden aan sport@overijse.be. Te laat ontvangen dossiers, kunnen reglementair gezien niet meer ontvankelijk verklaard worden.

3 – Huuraanvraag van de gemeentelijke sportinfrastructuren

Sportverenigingen die erkend zijn binnen de Druivenstreek kunnen het gebruik aanvragen van  sportinfrastructuren in Overijse. Naast individuele reservaties via de webwinkel, kunnen zij eens per jaar een aanvraag indienen voor de zomerwerking van het huidige jaar  (juli – augustus) en het daaropvolgende sportseizoen (september-juni). Meer info en tarieven vind je terug in het gemeentelijke retributiereglement voor vrijetijdsinfrastructuur.

Het aanvraagformulier dat hiervoor ingediend moet worden, kan je hier terugvinden: huuraanvraag sportinfrastructuur sportseizoen. Dit aanvraagformulier dient jaarlijks uiterlijk op 15 april bezorgd te worden aan sport@overijse.be. Te laat ontvangen aanvraagformulieren verliezen hun prioriteit.

 

Comments are closed.